วันที่ 19 ม.ค.59 เวลา 09.00 น. ร.ต.อ.เพชร  เวียงโอสถ รองสารวัตรป้องกันปราบปราม พร้อมด้วยชุดมวลชนสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่สายตรวจ ทำการฝึกระเบียบแถว และยุทธวิธีการตั้งจุดตรวจ การตรวจค้น ให้กับอาสาสมัครตำรวจบ้านและชุดรักษาความสงบเรียบร้อยหมู่บ้าน ของตำบลวังธง อำเภอเมืองแพร่ บริเวณสนามโรงเรียนบ้านเวียงตั้ง ตำบลวังธง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่